Історія навчального закладу у коротких фактах

 У 1922 році на базі Київського заводу «Більшовик» була створена Школа фабрично-заводського учнівства № 1. Зазначена школа у 1940 році була реорганізована в Ремісниче училище № 4, яке у 1954 році було реорганізовано у Технічне училище № 1.

 У 1955 році у м. Києві було відкрито Технічне училище № 15.

У 1963 році Технічне училище № 1 та Технічне училище № 15 реорганізовані та перейменовані відповідно у Міське професійно-технічне училище № 11 та Міське професійно-технічне училище № 43.

У 1969 році Міське професійно-технічне училище № 43 перейменовано на Міське професійно-технічне училище № 22.

У 1972 році Міське професійно-технічне училище № 11 реорганізовано та перейменовано у Технічне училище № 10.

Відповідно до наказу Державного комітету з професійно-технічної освіти Української РСР від 13.07.1984 № 156/3 «Про реорганізацію профтехучилищ системи профтехосвіти Української РСР» та у відповідності до наказу Київського міського управління профтехосвіти від 15.08.1984 № 142 «Про реорганізацію профтехучилищ м. Києва» Міське професійно-технічне училище № 22 та Технічне училище № 10 реорганізовані та перейменовані відповідно на Середнє професійно-технічне училище № 22 та Середнє професійно-технічне училище № 40.

Відповідно до наказу Головного управління освіти Виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 19.12.1994 № 451 «Про внесення змін до трудових книжок працівників ПТУ» Середнє професійно-технічне училище № 22 та Середнє професійно-технічне училище № 40 перейменовані відповідно на Професійно-технічне училище № 22 та Професійно-технічне училище № 40.

Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 04.06.1997 № 199 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів в м. Києві» ліквідовані Професійно-технічне училище № 22 та Професійно-технічне училище № 40 та на їх базі шляхом злиття створено Професійно-технічне училище № 40.

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2000 № 313 «Про реорганізацію ПТУ № 40 м. Києва у вище професійне училище» Професійно-технічне училище № 40 реорганізовано шляхом зміни типу та перейменовано на Вище професійне училище № 40 м. Києва.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
від 08.08.2003 № 538 «Про зміну назви вищого професійного училища № 40 м. Києва» Вище професійне училище № 40 м. Києва перейменовано на Міжрегіональне вище професійне училище машинобудування м. Києва.

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 14.09.2004 № 728 «Про реорганізацію Міжрегіонального вищого професійного училища машинобудування м. Києва»:

1) реорганізоване Міжрегіональне вище професійне училище машинобудування м. Києва шляхом приєднання до Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та йому встановлено статус відокремленого структурного підрозділу із збереженням окремих прав юридичної особи і присвоєно повне найменування: Вище професійне училище Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

2) передані Національному педагогічному університету імені М. П. Драгоманова як правонаступнику будівлі, споруди, інше майно та матеріальні цінності реорганізованого Міжрегіонального вищого професійного училища машинобудування м. Києва.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 203 «Про перейменування відокремленого структурного підрозділу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова» Вище професійне училище Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова перейменовано у відокремлений структурний підрозділ Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Вище професійне училище».

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 03.07.2017 № 967 «Про створення Державного професійно-технічного навчального закладу «Київське вище професійне училище машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій» та у відповідності до наказу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова від 13.07.2017 № 301 «Про створення комісії з ліквідації відокремленого структурного підрозділу НПУ імені М. П. Драгоманова»:

1) ліквідовано відокремлений структурний підрозділ Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Вище професійне училище»;

2) створено ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» на базі ліквідованого відокремленого структурного підрозділу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Вище професійне училище».

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» є правонаступником Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова в частині майна, прав та обов’язків ліквідованого відокремленого структурного підрозділу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Вище професійне училище».