Результати моніторингу якості освіти

Моніторинг учнів проводиться на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2013 р. № 1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки якості освіти».
Моніторинг не передбачає контролю діяльності педагогів, а має на меті з’ясувати типові помилки і прогалини у засвоєнні змісту професійної освіти, виявити болючі проблеми та визначити дієві шляхи їхнього подолання.
Участь учнів у моніторингу допомагає нам отримати об’єктивну інформацію про результати їхнього навчання та сприятиме поліпшенню системної підготовки майбутніх випускників до державної підсумкової атестації.
В закладі освіти створена система проведення моніторингу. Для цього залучені найбільш підготовлені викладачі. Розроблені низка сучасних тестів. Вони переведені на комп’ютерну основу, що дозволяє швидко та якісно проводити моніторинг.
При проведенні моніторингу ми ставили перед собою задачу відстеження динаміки здібностей учня та шляхів підвищення його навченості за предметом.
Таким чином, моніторинг якості навчання з базових предметів важливий тим, що не тільки вносить корекцію в систему знань, але й організовує на самостійно-творчу роботу. Завдання будь-якого характеру націлюють учнів на самооцінку якості знань з предмета, спонукають до самовдосконалення та наштовхують на пошуки умов для реалізації особистості.

Рейтинг успішності учнів закладу освіти
(за підсумками поетапної атестації першого семестру 2017-2018 н.р.)