Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення

конкурсу на їх заміщення  (у разі його проведення)

Вакантні посади:

Бухгалтер - з/п від 5000грн/міс

Майстер в/н - з/п 5000-7000грн/міс

Слюсар-механік - з/п від 3000грн/міс

            Звертатись до відділу кадрів за тел: (044) 403-33-68 – Жанна Лернідівна

          Заміщення вакантних посад в училищі здійснюється у відповідності з Наказом Міністра освіта та науки України «Про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності», Положенням про порядок наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності та Статуті училища.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок наймання і звільнення педагогічних та

науково-педагогічних працівників закладів освіти,

що є у державній власності

      1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

      1.1. Дане Положення розроблено відповідно до  Закону  України "Про освіту, Кодексу  законів   про   працю   України. Положення про порядок  наймання та звільнення керівників закладів освіти, що є у державній  власності.

     1.2. Положення   поширюється  на   педагогічних   працівників загальноосвітніх,  спеціальних шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, професійно-технічних,  вищих  навчальних  закладів   I-II   рівнів акредитації,   науково-педагогічних   працівників  вищих  закладів III-IV рівнів акредитації та післядипломної освіти (далі – заклади освіти),  що є у державній власності, які діють на підставі Закону України  "Про  освіту" та підпорядковані Міністерству освіти  України,  іншим  міністерствам і відомствам. 

     1.3. Відповідно  до  Закону  України  "Про  освіту"  і  цього Положення  педагогічними, науково-педагогічними  працівниками,  на яких поширюється це  Положення,  є:  вчителі, викладачі, майстри виробничого  навчання, асистенти, викладачі-стажисти, старші викладачі, доценти,   професори,   завідуючі  кафедрами (відділеннями), декани  факультетів, проректори, заступники директорів закладів. 

     1.4. Педагогічною   діяльністю    можуть  займатися  особи  з високими  моральними  якостями,  які  мають   відповідну   освіту, професійно-практичну підготовку. 

     1.5. Відповідно  до  Закону  України "Про освіту",   Кодексу  законів  про   працю  України педагогічні  та  науково-педагогічні   працівники приймаються на роботу шляхом укладання трудового договору, в  тому числі   за   контрактом. Прийняття  на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору в  порядку, визначеному розділом  п'ятим  цього  Положення.  

     1.6. Трудовий договір,  контракт укладається між працівниками та закладом освіти в особі керівника або його заступника.